Tag Archives: Open iTunes

Làm sao để hạ phiên bản iOS của bạn

Blog này sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để hạ phiên bản iOS của bạn về một phiên bản trước của phần mềm. Chú ý: Làm như vậy sẽ xóa nội dung iPhone của bạn và bạn sẽ không thể khôi phục sử dụng một bản sao lưu từ hệ điều hành hiện tại của …

Read More »