Tag Archives: Office

Hàm IRR đánh giá tính khả thi của dự án

Hàm IRR Trả về tỷ suất hoàn vốn nội bộ của một chuỗi dòng tiền được thể hiện bằng số trong các giá trị. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ là lãi suất nhận được từ một khoản đầu tư bao gồm các khoản thanh toán (giá trị âm) và thu nhập (lỗ hoặc lãi) xảy ra trong các kỳ …

Read More »

Làm thế nào để tách họ và tên trên excel

Có lẽ Tách họ và tên trên excel là vấn đề thường gặp nhất của dân văn phòng và nếu làm thủ công thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Hôm nay Laca.Blog sẽ hướng dẫn các bạn tách họ và tên trên excel rất đơn giản và nhanh chóng Giả sử chúng ta phải …

Read More »

Làm thế nào để kết hợp hàm If hàm and và hàm or nhiều điều kiện

Hàm if Công dụng: trả về giá trị nếu thỏa mãn điều kiện đưa ra Công thức chung: =if(logical_test, value_if_true, value_if_ false) Trong đó: logical_test: biểu thức điều kiện, là biểu thức logic. Value_if_true: giá trị đúng. Là giá trị nhận được khi biểu thức điều kiện thỏa mãn đúng Value_if_false: giá trị sai. Giá …

Read More »

Làm thế nào để kết hợp hàm index và hàm match để truy xuất dữ liệu đa chiều trong excel

Tìm hiểu về hàm index Công dụng: Trả về giá trị trong ô tại vị trí cột và hàng được tham chiếu trong một mảng gồm các hàng và các cột Công thức chung: =index(array, row_num,[column_num]) Trong đó: Array: mảng được tham chiếu, là một bảng gồm các hàng, các cột chứa cắc giá trị …

Read More »

Làm thế nào để dùng hàm Vlookup trong excel

Hàm vlookup  Công dụng: hàm dò tìm theo cột. trả về giá trị dò tìm trong ô tại một cột trong một bảng dò tìm Công thức: =Vlookup (lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup]) Trong đó: Lookup_value: giá trị dò tìm Table_array: bảng chứa giá trị cần dò tìm. Lấy địa chỉ tuyệt đối khi sao chép …

Read More »