Tag Archives: import excel

Làm thế nào để import Excel vào Access

Access là một bộ quản lý cơ sở dữ liệu cho phép bạn nhập một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu Excel vào hệ thống của nó để bạn có thể khớp các trường phổ biến giữa chúng. Bởi vì một tệp Truy cập duy nhất có thể chứa nhiều bảng tính Excel, chương trình cũng …

Read More »