Tag Archives: Excel

Làm thế nào để tách họ và tên trên excel

Có lẽ Tách họ và tên trên excel là vấn đề thường gặp nhất của dân văn phòng và nếu làm thủ công thì sẽ mất rất nhiều thời gian. Hôm nay Laca.Blog sẽ hướng dẫn các bạn tách họ và tên trên excel rất đơn giản và nhanh chóng Giả sử chúng ta phải …

Read More »

Làm thế nào để kết hợp hàm If hàm and và hàm or nhiều điều kiện

Hàm if Công dụng: trả về giá trị nếu thỏa mãn điều kiện đưa ra Công thức chung: =if(logical_test, value_if_true, value_if_ false) Trong đó: logical_test: biểu thức điều kiện, là biểu thức logic. Value_if_true: giá trị đúng. Là giá trị nhận được khi biểu thức điều kiện thỏa mãn đúng Value_if_false: giá trị sai. Giá …

Read More »

Làm thế nào để kết hợp hàm index và hàm match để truy xuất dữ liệu đa chiều trong excel

Tìm hiểu về hàm index Công dụng: Trả về giá trị trong ô tại vị trí cột và hàng được tham chiếu trong một mảng gồm các hàng và các cột Công thức chung: =index(array, row_num,[column_num]) Trong đó: Array: mảng được tham chiếu, là một bảng gồm các hàng, các cột chứa cắc giá trị …

Read More »

Làm thế nào để sử dụng hàm FV trong excel

Hàm FV là một trong các hàm tài chính để thực hiện tính toán và trả về giá trị tương lai của một khoản đầu tư dựa trên mức lãi suất cố định. Bạn có thể sử dụng FV với các khoản thanh toán bằng nhau định kỳ, hoặc thanh toán một lần duy nhất. …

Read More »

Căn chuẩn lề trong Excel

Khi làm việc với bản tính Excel, việc căn chuẩn lề trong Excel là điều cần thiết, giúp chúng ta có trang văn bản, dữ liệu đẹp hơn, định dạng chuẩn hơn sau khi hoàn thành cũng như sau khi in. Tuy nhiên, có khá nhiều người lại quen với thao tác căn chỉnh thủ …

Read More »

Lỗi thường gặp trong excel

Excel là một công cụ hỗ trợ tính toán phổ biến nhất hiện nay mà bất cứ công ty nào cũng sử dụng. Khi làm việc với bảng tính Excel, chắc chắn không thể tránh khỏi những lỗi phát sinh ra khi thao các hàm, các công thức tính toán, các thao tác khác trên …

Read More »