những điều cần biết về Sheet tab trong excel

Để di chuyển qua lại giữa các sheet ta nhấp chuột lên tên của sheet trên thanh sheet tab. Ngoài ra chúng ta có thể dùng <Ctrl + Page Up> để di chuyển đến sheet liền trước sheet hiện hành và <Ctrl+Page Down> để di chuyển đến sheet liền sau sheet hiện hành.

Để trở về sheet đầu tiên bạn nhấp chuột và nút  trên thanh sheet tab và để đến sheet cuối cùng thì bạn nhấp chuột vào nút  trên thanh sheet tab. Nếu muốn đến một sheet nào đó trong trường hợp có quá nhiều sheet thì bạn hãy nhấp phải chuột vào thanh  và chọn tên sheet cần đến.

Sử dụng các tổ hợp phím tắt để di chuyn

Để đến được nơi cần thiết trong bảng tính ngoài việc dùng chuột cuốn các thanh cuốn ngang và dọc, các phím mũi tên thì bạn nên nhớ các tổ hợp phím ở bảng bên dưới để giúp di chuyển được nhanh hơn.

Các phím tt di chuyn nhanh trong bng tính

→ hoặc Tab: Sang ô bên phải

← hoặc Shift + Tab: Sang ô bên trái

↑  : Lên dòng

↓  : Xuống dòng

Home: Đến ô ở cột A của dòng hiện hành

Ctrl + Home : Đến địa chỉ ô A1 trong worksheet

Ctrl + End:  Đến địa chỉ ô có chứa dữ liệu sau cùng trong worksheet

Alt + Page Up:  Di chuyển ô hiện hành qua trái một màn hình

Alt + Page Down: Di chuyển ô hiện hành qua phải một mành hình

Page Up: Di chuyển ô hiện hành lên trên một màn hình

Page Down: Di chuyển ô hiện hành xu ng dưới một màn hình

F5 : Mở hộp thoại Go To

End + → hoặc Ctrl + → : Đến ô bên phải đầu tiên mà trước hoặc sau nó là ô trống

End + ← hoặc Ctrl + ← : Đến ô bên trái đầu tiên mà trước hoặc sau nó là ô trống

End + ↑ hoặc Ctrl + ↑ : Lên ô phía trên đầu tiên mà trên hoặc dưới nó là ô trống

End + ↓ hoặc Ctrl + ↓ : Xuống ô phía dưới đầu tiên mà trên hoặc dưới nó là ô trống

Ctrl + Page Up : Di chuyển đ n sheet phía trước sheet hiện hành

Ctrl + Page Down : Di chuyển đ n sheet phía sau sheet hiện hành

Thao tác vi worksheet
Chèn thêm worksheet mới vào workbook Có nhiều cách thực hiện:

1. Nhấn vào nút  trên thanh sheet tab

2. Dùng tổ hợp phím <Shift+F11> chèn sheet mới vào trước sheet hiện hành.

3. Nhấn chọn nhóm Home  ->  đến nhóm Cells -> Insert -> Insert sheet

4. Nhấp phải chuột lên thanh sheet tab và ch n Insert…, hộp thoại Insert hiện ra, ch n
Worksheet và nhấn nút OK. Sheet mới sẽ chèn vào trước sheet hiện hành.

Đổi tên worksheet

Nhấp phải chuột lên tên sheet cần đổi tên ở thanh sheet tab, chọn Rename, gõ tên mới vào, xong nhấn phím Enter. Tên sheet có thể dài tới 31 ký tự và có thể dùng khoảng trắng, tuy nhiên không được dùng các ký hiệu để đặt tên như: : / \ ? *
Xóa worksheet

Muốn xóa work sheet, bạn làm theo các cách sau:

1. Chọn sheet muốn xóa -> ch n nhóm Home -> ch n nhóm Cells -> Delete -> Delete sheet

2. Nhấp phải chuột lên tên sheet muốn xóa sau đó chọn Delete, xác nhận xóa OK.

Sắp xếp thứ tự các worksheet

Có nhiều cách thực hiện sắp xếp worksheet như:

1. Nhấp trái chuột lên tên sheet cần sắp xếp và giữ chuột kéo đến vị trí mới và thả chuột.

2. Khi có quá nhiều sheet thì dùng cách này, nhấp phải chuột lên tên sheet cần sắp xếp, chọn
Move or Copy…. hộp thoại Move or Copy hiện ra. Hãy nhấp chọn lên tên sheet trong danh sách mà bạn muốn di chuyển sheet đến trước nó, sau đó nhấn OK.

 

Sao chép worksheet

Nhấp phải chuột lên sheet, ch n Move or Copy-> ch n vị trí đặt bản sao trong vùng
Before sheet -> đánh dấu ch n vào hộp Creat a copy -> nhấn nút OK. Ngoài ra để sao chép nhanh bạn nhấn giphíCtrl rồi dùng chuột ch n lên tên sheet cần sao chép -> giữ trái chuột rê đ n vị trí đặt bản sao trên thanh sheet tab -> thả trái chuột.
+)  Để sao chép nhiều sheet cùng lúc cũng làm tương t nhưng phải ch n nhiều sheet trước khi th c hiện lệnh. Để ch n được nhiều sheet bạn hãy giữ phím <Ctrl + nhp chut > để ch n sheet.
+) Để chép một hay nhiều sheet sang một workbook khác, bạn hãy mỡ workbook đó lên sau đó thực hiện lệnh Move or Copy… và nhớ ch n tên workbook đích tại To book (nếu chọn workbook đích (new book) thì sẽ sao chép các sheet đến một workbook mới).

Chn màu cho sheet tab

Việc tô màu giúp quản lý thanh sheet tab được tốt hơn. Để tô màu cho các sheet tab bạn chỉ cần nhấp phải chuột lên tên sheet cần tô màu, tiếp theo hãy chọn Tab Color  và chọn màu thích hợp.

Ẩn/ Hiện worksheet

Khi bạn không muốn ngưới khác thấy một hay nhiều sheet nào đó thì bạn có thể ẩn nó đi. Không thể ẩn hết các sheet trong workbook mà phải còn lại ít nhất một sheet không bị ẩn. Muốn ẩn sheet bạn chỉ cần nhấp phải chuột lên tên sheet muốn ần và chọn Hide thế là sheet đã được ẩn. Khi muốn cho hiện trở lại một sheet, bạn nhấp phải chuột lên thanh Sheet tab và chọn Unhide… sau đó chọn tên sheet cần cho hiện và nhấn nút OK.