Làm thế nào để viết một chương trình “Hello world” bằng Python

Python là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, cao cấp và hướng đối tượng. Ngôn ngữ này rất dễ học, dễ đọc, dễ bảo trì và dễ mang theo. Vì vậy, thường nó được gọi là một ngôn ngữ mới bắt đầu. Nó hỗ trợ hầu hết các hệ điều hành.

1. Truy cập trang web chính thức của Python tại www.python.org.

Tải về trình cài đặt Python mới nhất cho hệ điều hành của bạn.

  • Bây giờ bạn có tệp tin python xxx.mse đã sẵn sàng (xxx là tên của phiên bản)

Cài đặt nó bằng cách làm theo một số bước cơ bản

  • Bây giờ python được cài đặt thành công trong hệ thống của bạn, bạn có thể chạy Python bây giờ chỉ cần đi nhắc lệnh

Đi vào thư mục cài đặt python trong dấu nhắc lệnh.

Bây giờ, cú pháp của chương trình thực tế thay đổi tùy thuộc vào phiên bản của trình thông dịch Python bạn tải về.

Viết vào dòng lệnh: print (“Hello, world!”) Và nhấn Enter.

Kết quả: “Hello, world!”