Làm thế nào để viết một chương trình “Hello world” bằng ngôn ngữ C

Chương trình Hello World là chương trình cơ bản cho tất cả các ngôn ngữ lập trình. Bạn có muốn biết làm thế nào để viết chương trình “Hello world” trong C? Nếu có, hãy làm theo các bước dưới đây.

1. Mở trình soạn thảo. Nó có thể là Vim, Sublime Text, emacs hoặc một trong những bạn thích.

Bắt đầu một tệp mới có tên helloworld.c

Nhập mã được đưa ra ở trên trong tệp vừa tạo và lưu.

Sử dụng trình biên dịch C để biên dịch mã này. Làm thế nào để làm điều này thay đổi tùy thuộc vào trình biên dịch của bạn, nhưng như một ví dụ với gcc bạn sẽ sử dụng gcc helloworld.c -o MyProgram trong một thiết bị đầu cuối.

Chạy chương trình này bằng cách sử dụng My program trong một thiết bị đầu cuối. Đầu ra sẽ là:

Hello, world!