Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ trên máy tính của bạn

Blog này hướng dẫn cho bạn cách thay đổi ngôn ngữ máy tính của bạn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến văn bản được sử dụng trong menu và cửa sổ. Bạn có thể thực hiện việc này trên cả máy tính Windows và Mac. Thay đổi ngôn ngữ mặc định của máy tính sẽ không thay đổi ngôn ngữ trình duyệt internet của bạn hoặc các chương trình khác.

1. Trên windows

Mở Start  Hình ảnh có tiêu đề Windowsstart.png  Nhấp vào biểu tượng Windows ở góc dưới cùng bên trái của màn hình.

  • Bạn cũng có thể nhấn phím Windows trên bàn phím để mở Start.

Nhấp vào Cài đặt  Hình ảnh có tiêu đề Windowssettings.png  Biểu tượng bánh răng này nằm ở phía dưới bên trái của cửa sổ Bắt đầu.

Nhấp Time & language . Nó nằm ở giữa cửa sổ Cài đặt.

Nhấp vào tab Region & language . Bạn sẽ tìm thấy điều này ở phía bên trái của cửa sổ.

Nhấp Add a language . Bên cạnh dấu + lớn ở giữa trang, bên dưới tiêu đề “Ngôn ngữ”.

Chọn ngôn ngữ. Nhấp vào ngôn ngữ bạn muốn sử dụng trên máy tính của bạn.

Chọn một phương ngữ. Nếu nhấp vào ngôn ngữ ưa thích của bạn sẽ đưa bạn tới một trang có các phương ngữ địa phương khác nhau sẵn có, hãy nhấp vào một phương ngữ để chọn nó.

  • Điều này có thể không có sẵn cho ngôn ngữ đã chọn của bạn.

Nhấp vào ngôn ngữ được thêm vào của bạn. Nó phải nằm dưới ngôn ngữ mặc định hiện tại của bạn trong phần “Ngôn ngữ” của cửa sổ. Làm như vậy sẽ mở rộng hộp của ngôn ngữ.

Nhấp vào Option . Nút này xuất hiện bên dưới ngôn ngữ. Làm như vậy mở cửa sổ Tùy chọn của ngôn ngữ.

Tải về gói ngôn ngữ. Nhấp vào Tải xuống bên dưới tiêu đề “Tải xuống gói ngôn ngữ” ở phía trên bên trái của trang.

Nhấp vào Quay lại Hình ảnh có tiêu đề Android7arrowback.png Nó ở góc trên cùng bên trái của màn hình.

Nhấp vào ngôn ngữ một lần nữa, sau đó nhấp vào Set as default . Bạn sẽ tìm thấy nút này bên dưới ngôn ngữ. Thao tác sẽ di chuyển ngôn ngữ lên đầu phần “Ngôn ngữ” và đặt nó làm mặc định cho tất cả trình đơn, ứng dụng và các tùy chọn hiển thị khác.

Khởi động lại máy tính của bạn. Mở trình đơn Start, nhấn Power  Hình ảnh có tiêu đề Windowspower.png , Và nhấp vào Khởi động lại . Khi máy tính của bạn khởi động lại và bạn đăng nhập lại vào tài khoản của mình, ngôn ngữ đã chọn sẽ được đặt đúng chỗ.

2. trên máy Mac

Mở trình đơn Apple Hình ảnh có tiêu đề Macapple1.png Nơi Bi Bãi Theo chốt Theo Bãi Bi Nơi Silver. Một trình đơn thả xuống sẽ xuất hiện.

Nhấp vào System Preferences

Nhấp vào Language & Region . Đây là biểu tượng có hình cờ gần đầu cửa sổ System Preferences.

Nhấp vào +. Biểu tượng này nằm dưới góc dưới cùng bên trái của hộp “Ngôn ngữ Ưu tiên:” ở phía bên trái của cửa sổ  Language & Region. Làm như vậy nhắc nhở một cửa sổ bật lên với các ngôn ngữ khác nhau.

Di chuyển để chọn ngôn ngữ mà bạn muốn, sau đó nhấn Add

Nhấp vào Use [Language] khi được nhắc.

  • Nếu bạn bỏ lỡ bước này, chỉ cần nhấp và kéo ngôn ngữ bạn đã thêm từ dưới cùng của hộp “Ngôn ngữ ưu tiên” lên trên cùng.

Khởi động lại máy Mac của bạn để hoàn tất việc thay đổi ngôn ngữ.