Làm thế nào để chuyển đổi file PDF thành file Word

Có 2 cách đơn giản để bạn có thể chuyển đổi một file PDF thành file word

Cách 1. Sử dụng Microsoft Word 2016 hoặc 2013

Mở Microsoft Word. Làm như vậy bằng cách nhấp vào ứng dụng màu xanh có chứa hoặc hình như chữ “W”.

Nhấp vào File ở góc trái đầu trang

Click Open

Chọn tệp PDF bạn muốn chuyển đổi sang Word.

Click Open

Nhấp chuột chọn OK . Tệp bạn đã chọn sẽ được chuyển đổi sang tài liệu Word có thể chỉnh sửa.

  • Cũng giống như bất kỳ chuyển đổi PDF nào, tài liệu chuyển đổi có thể không có trang tương thích hoàn hảo cho trang do ngắt dòng, ngắt trang, đồ họa, vân vân. Một số điều chỉnh thủ công có thể là cần thiết.

Cách 2. Sử dụng Adobe Acrobat Pro

Mở một tài liệu PDF trong Adobe Acrobat Pro. Làm như vậy bằng cách mở ứng dụng Acrobat Pro với biểu tượng “A” cách điệu, màu đỏ. Sau đó nhấp vào File trong thanh trình đơn ở đầu màn hình, nhấp vào Open , chọn tài liệu PDF bạn muốn chuyển đổi sang Word, và nhấp vào Open .

Nhấp vào File trong thanh trình đơn ở đầu màn hình.

Nhấp chuột vào Save As … . Nó nằm gần giữa trình đơn thả xuống.

Nhấp vào Microsoft Word .

Nhấp vào Tài liệu Word .

Nhập tên cho tài liệu trong trường “Save as: “.

Chọn vị trí để lưu tài liệu.

Nhấp vào Lưu . PDF đã được lưu dưới dạng tệp PDF nhỏ hơn trên máy tính của bạn.