Làm thế nào để cho phép Remote Access từ máy tính của bạn

Nếu bạn là một người quản trị trong văn phòng của bạn và muốn giữ các tab trên nhân viên của bạn, nhưng bạn không muốn đi loanh quanh để vào máy tính của họ, đừng lo lắng! Windows có một giải pháp cho việc này: Kết nối máy tính từ xa. Với Remote Desktop Connection, bạn có thể truy cập từ xa máy tính của nhân viên (i.e., the host computer) từ máy tính của bạn (i.e., the client computer). Chỉ cần cấu hình một vài thiết lập mạng.

Truy cập kết nối máy tính từ xa. Mở trình đơn Start và nhấp vào “All Programs”. Chọn thư mục Accessories trong danh sách các tùy chọn được hiển thị, sau đó nhấp vào “Remote Desktop Connection”. Một hộp thoại sẽ xuất hiện.

Nhập tên của máy tính bạn muốn kết nối trong hộp văn bản. Nếu bạn không biết tên máy tính, bạn có thể chọn máy tính trong danh sách những máy sẵn có trong mạng bằng cách nhấp vào trình đơn thả xuống.

Nhấp vào nút “Options” nằm ở góc dưới cùng bên trái của hộp thoại. Một hộp thoại mới sẽ mở ra với một danh sách các tab ở trên cùng. Nhấp vào tab “Display” để sửa đổi kích thước của máy tính để bàn từ xa. Điều này có thể được thực hiện bằng cách kéo con trỏ dưới tiêu đề “Display Configurations” để tăng hoặc giảm kích thước của desktop từ xa.

Nhấp vào tab “Local Resources” bên cạnh tab “Display”. Dưới tiêu đề “Local devices and resources”, đánh dấu các ô bên cạnh “Printers” và “Clipboard”. Tại đây, bạn có thể truy cập máy in và khay nhớ tạm thời của hệ thống máy khách của bạn khi đang làm việc trên máy tính từ xa (tức là hệ thống máy chủ lưu trữ).

Chọn các ổ đĩa cục bộ để truy cập vào hệ thống máy khách. Nhấp vào nút “More” ở phía bên trái của hai hộp kiểm để chọn thiết bị cục bộ (ổ đĩa) bạn sẽ truy cập vào hệ thống khách hàng trong khi sử dụng hệ thống máy chủ điều khiển từ xa.

  • Chọn hộp kiểm thích hợp trong mục “Drives” mà bạn muốn sử dụng sau đó nhấp vào “OK”. Màn hình trước trong “Local devices and resources” sẽ xuất hiện.

Nhấp vào tab “Experience”. Thay đổi tốc độ kết nối giữa hệ thống khách hàng của bạn và máy chủ bằng cách nhấp vào trình đơn thả xuống và chọn kết nối thích hợp.

  • Chọn hộp kiểm ở góc dưới cùng bên trái của màn hình để kết nối lại tự động nếu kết nối bị gián đoạn.

Nhấp vào nút “Connect” nằm ở góc dưới cùng bên phải của hộp thoại. Một thông báo sẽ xuất hiện yêu cầu xác nhận kết nối. Nhấp vào nút “Connect” nằm ở cạnh dưới cùng bên phải của thư, và hộp thoại Windows Security sẽ xuất hiện yêu cầu tên người dùng và mật khẩu của bạn.

Nhập tên người dùng và mật khẩu đã được đăng ký trên máy chủ. Nhấp vào nút “OK” ở góc dưới cùng bên phải của màn hình để tiếp tục. (Đảm bảo rằng máy tính lưu trữ được bảo vệ bằng mật khẩu trên tên người dùng cụ thể mà bạn muốn đăng nhập vào. Rất khó để kết nối với tên người dùng không mật khẩu)

  • Quá trình kết nối với hệ thống máy chủ có thể mất vài phút.