Excel là gì, làm thế nào để sử dụng Excel – Phần I

Excel là một chương trình bảng tính mạnh mẽ được thực hiện bởi Microsoft Office. Bạn có thể tạo và định dạng bảng tính và sổ làm việc (bộ sưu tập bảng tính), xây dựng các mô hình để phân tích dữ liệu, viết công thức, thực hiện nhiều tính toán và biểu đồ chuyên nghiệp. Các báo cáo về dòng tiền mặt, các báo cáo thu nhập, ngân sách, lịch, hoặc các báo cáo về lợi nhuận và lỗ có thể dễ dàng được tạo ra nếu bạn biết cách sử dụng Excel.

1. Bắt đầu một bảng tính mới (tệp Excel). Nhấp vào “Tệp” và “Mới”. Trong “Các mẫu có sẵn”, nhấp vào “Blank Workbook”, sau đó “Tạo”. Một bảng tính trống sẽ mở ra.
2. Lưu bảng tính. Nhấp vào nút Office (hoặc tab Tập tin nếu bạn có một phiên bản Excel cũ hơn) và chọn “Save as” Chọn một vị trí trên máy tính của bạn để lưu tệp (chẳng hạn như thư mục ” my documents “), nhập tên của bạn Trong hộp “File name” và chắc chắn rằng loại tệp của bạn được đặt thành “Excel Workbook”
3. Làm quen với các tab trên ruy băng ở đầu trang bảng tính của bạn. Đó là Tập tin, Trang chủ, Chèn, Page Layout, Công thức, Dữ liệu, Xem xét và Xem.

4. Làm quen với ngôn ngữ cần thiết để sử dụng Excel. Biết thuật ngữ của công nghệ là rất quan trọng để có thể sử dụng nó một cách dễ dàng và hiểu hướng dẫn từng bước.

  • Hàng là một phần đi sang phải sang trái qua màn hình (được biểu thị bằng số dọc theo phía bên trái của màn hình).
  • Cột là một bộ dữ liệu đi từ trên xuống dưới cùng của bảng tính, và nó được xác định bằng một chữ cái ở đầu Sheet.
  • Cell là bất kỳ hình vuông nào của bảng tính mà dữ liệu có thể được đặt vào.

5. Chuẩn bị bảng tính của bạn để lưu trữ dữ liệu. Mỗi bảng tính Excel đều có 3 Worksheets mặc định. Sheet 1 sẽ mở theo mặc định và bạn có thể thấy tab này ở cuối cửa sổ.

6. Đổi tên một trang bằng cách nhấp chuột phải vào tab Bảng 1. Chọn “Rename” và nhập tên mới cho trang tính của bạn.

  • Nếu cần, thêm tờ bằng cách nhấp vào nút bên phải “Bảng 3” cho thấy một tờ giấy với một ngôi sao ở góc. Ở phiên bản 2010 trở đi sẽ là dấu (+)

7. Trên hàng trên cùng của trang tính, hãy nhập tiêu đề vào mỗi ô để xác định những gì sẽ được đặt trong mỗi cột. Ví dụ: bạn có thể nhập Tên, Ngày và Số tiền. Các hàng bên dưới các tiêu đề này dành cho dữ liệu của bạn.

8. Save frequently. Khi bạn đang nhập dữ liệu, bạn có thể muốn lưu lại công việc của bạn thường xuyên bằng cách nhấn vào biểu tượng đĩa mềm ở phía trên bên trái của màn hình của bạn hoặc nhấp vào nút Office và chọn “Save”. Cách khác, bạn có thể giữ nút control “Ctrl” Trên bàn phím của bạn khi bạn nhập “S.”