Thủ thuật

Cách khắc phục lỗi ứng dụng bị đứng và không có phản hồi trên hệ điều hành macOS

Trong trường hợp ứng dụng bị đứng trên máy tính Mac, đây là những mẹo nhỏ giúp bạn đóng ứng dụng và khắc phục tình trạng ứng dụng không phản hồi, từ đó có thể tiếp tục dùng máy. Những cách đóng ứng dụng trên máy tính Mac đơn giản có trong bài viết này …

Read More »

Cách khắc phục lỗi ứng dụng bị đứng và không có phản hồi trên hệ điều hành macOS

Trong trường hợp ứng dụng bị đứng trên máy tính Mac, đây là những mẹo nhỏ giúp bạn đóng ứng dụng và khắc phục tình trạng ứng dụng không phản hồi, từ đó có thể tiếp tục dùng máy. Những cách đóng ứng dụng trên máy tính Mac đơn giản có trong bài viết này …

Read More »