Khoa học

Làm thế nào để thay đổi ngôn ngữ trên máy tính của bạn

Blog này hướng dẫn cho bạn cách thay đổi ngôn ngữ máy tính của bạn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến văn bản được sử dụng trong menu và cửa sổ. Bạn có thể thực hiện việc này trên cả máy tính Windows và Mac. Thay đổi ngôn ngữ mặc định của máy tính sẽ không thay đổi ngôn …

Read More »