Android

Hướng dẫn cách thả “máy bay” trên Facebook

Thả tim, thả like…xưa rồi, nay phải thả “máy bay”. Vâng, có lẽ đây là từ khóa hot nhất trên Facebook trong vài giờ gần đây. Vậy biểu tượng cảm xúc máy bay là gì và cách thả như thế nào? Có vẻ như việc xuất hiện biểu tượng cảm xúc máy bay là một lỗi kỹ …

Read More »