Cập nhật danh bạ lên iCloud bằng thủ thuật đơn giản

Cách cập nhật danh bạ lên iCloud trên tất cả thiết bị Apple

Với iCloud, bạn có thể đồng bộ hóa danh bạ trên tất cả các thiết bị sử dụng chung một tài khoản đăng nhập trên. Một khi bạn cập nhật địa chỉ liên lạc ở một thiết bị, những thay đổi đó sẽ được update ngay lập tức.

Với iCloud, bạn có thể truy cập danh bạ từ iPhone, iPad, iPod touch, MacBook, PC hoặc trên icloud.com. Do vậy, bạn nên thực hiện việc cập nhật danh bạ lên iCloud ngay bây giờ để đảm bảo sự thuận tiện trong tương lai. Ngoài ra, việc cập nhật danh bạ lên iCloud này chỉ cần setup đúng một lần. Những lần sau nó sẽ tự động update mà bạn không cần phải tùy chỉnh bất cứ thứ gì.

Bắt đầu cập nhật danh bạ lên iCloud

– Cập nhật iPhone, iPad hoặc iPod touch và MacBook của bạn lên phiên bản mới nhất (iOS và Mac)

– Đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào iCloud với cùng một Apple ID trên tất cả các thiết bị mà bạn muốn cập nhật danh bạ lên iCloud.

– Thiết lập iCloud trên tất cả các thiết bị của bạn. Nếu bạn có máy tính, hãy tải xuống iCloud for Windows.

– Đảm bảo bạn đã kết nối với Wi-Fi hoặc có kết nối Internet hoặc kết nối di động.

Thiết lập cập nhật danh bạ lên iCloud

Khi bạn bật Danh bạ iCloud, tất cả thông tin được lưu trữ trên các thiết bị riêng biệt sẽ được tải lên iCloud. Nếu bạn tắt Danh bạ iCloud, thông tin của bạn sẽ không tự động tải về từ iCloud trở lại thiết bị của bạn. Để cập nhật danh bạ lên iCloud trên thiết bị di động, các bạn hãy làm như sau:

B1: Đi tới Cài đặt> [tên của bạn]> iCloud. Nếu bạn đang sử dụng iOS 10.2 trở về sau, hãy chuyển đến Cài đặt > iCloud.

B2: Bật Danh bạ. Bước này sẽ kích hoạt tính năng đồng bộ hóa dữ liệu danh bạ lên iCloud của bạn. Từ đó bạn có thể cập nhật danh bạ lên iCloud và truy cập thông tin này từ những thiết bị khác.

B3: Khi bạn được hỏi nếu bạn muốn Merge hoặc Hủy, hãy chọn Merge để thiết bị hợp nhất những liên lạc. Tất cả thông tin được lưu trữ trong danh bạ sẽ được tải lên iCloud ngay lập tức.

Trả lời